Vi godkänner inte sidor med: • Lite och/eller gammalt/spunnet innehåll • Enbart är gjorde för SEO (uppenbara PBN) • Annat språk än svenska (gäller även dålig Google translation)